Λίμνη Ισμαρίδα

Οι ντόπιοι την ονομάζουν και λίμνη Μητρικού ή Μάνα Λίμνη. Το όνομα Ισμαρίδα το έχει πάρει από το βουνό Ίσμαρος, στο οποίο βρίσκεται κοντά. Βρίσκεται στα νότια του νομού και είναι μεγάλης σημασίας για την περιοχή ενώ προστατεύεται και από τη διεθνή συνθήκη Ramsar. Η έκταση της καλύπτει περίπου 2.000-3.000 στρέμματα και είναι η μοναδική σε ολόκληρη τη Θράκη η οποία έχει εξ' ολοκλήρου γλυκό νερό. Το μέγιστο βάθος της φτάνει στο 1,5 μέτρο και φιλοξενεί πλήθος πουλιών ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και το πουλί λεπτομύτα, ένα από τα πιο σπάνια σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη λίμνη βρίσκουν καταφύγιο συνολικά περί τα 190 είδη πουλιών όπως ο Θαλασσοσφυρικτής, η Χουλιαρομύτα, ο Καλαμοκανάς, το Νεροχελίδονο κ.α. Πέρα από την πλούσια πανίδα η λίμνη διαθέτει και πλούσια χλωρίδα καθώς η μισή λίμνη καλύπτεται με νούφαρα και καλαμώνες. Τροφοδοτείται από δύο ποτάμια το Βοσβόζη και το Λίσσο και χρησιμοποιείται κυρίως για αλιεία, καθώς στα νερά του υπάρχουν λαυράκια, κέφαλοι, τσιπούρες και γλώσσες, αλλά και για ύδρευση της γύρω περιοχής.