Σκολίωση - Schroth

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Η Schroth method είναι μέθοδος αντιμετώπισης της σκολίωσης, κύφωσης και της λόρδωσης για ανθρώπους όλων των ηλικιών, είναι επισήμως αναγνωρισμένη από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), που χρησιμοποιεί ειδικές εξατομικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης.
Βασίζεται στην τρισδιάστατη αυτο-διόρθωση της σκολιωτικής στάσης, στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης , στην εφαρμογή της στροφικής αναπνοής και στην εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες