ΡΟΔΟΠΗ

1
Φιλικής Εταιρείας 39, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531024186
2
Σοφίας Βέμπο 17, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531021685
3
Εγνατίας 35, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531029446
5
Αίνου 3, Κομοτηνή, Ροδόπης
Τηλέφωνο
2531023690
6
Βασιλέως Γεωργίου 6Α, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531027737
7
Αποστόλου Σούζου 6, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531037739
8
Δ. Δ. Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531027566
9
Νέα Αδριανή, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
6972016099
Μαραθώνος 75, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531024291, 2531026208
Λεωφ. Ηρώων 7, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531029922
Λεωφ. Ηρ. 1940 1941 7, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531024030
Αποστόλου Σούζου 9, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531036886, 2351026989
Αποστόλου Αποστολίδη 10, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531027300
Πολυφήμου 8, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531029609, 2531036606
Ορφέως 30, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531082828

Σελίδες