ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1
Οδός Σάντας & Μύστακα, Αρριανά, Σάπες, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2532041233
5
1ο χλμ Σαπών - Αλεξανδρούπολης, Σάπες
Τηλέφωνο
2532023154
8
7ο χλμ. Σαπών - Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2532023085
9
Αρριανά, 693 00
Τηλέφωνο
2532041789
Ξενοφώντος 24, Κομοτηνή 691 00, ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 7 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69132
Τηλέφωνο
2532021002
Αν. Παπανδρέου 19, Σάπες, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2532110063
Παπαστεργίου 11, Σάπες, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2532023018
Μπακάλμπαση 23, Σάπες, Ροδόπη, Αγχιάλου 3 - 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2532022183