Βουλκανιζατέρ Ελαστικών

1
1ο χλμ. Αρριανών - Σαπών, Αρριάνα, Ροδόπης
Τηλέφωνο
2532041254, 2532041920, 2532041937