Δικηγόροι και Δικηγορικά Γραφεία

1
Τρικούπη Χαριλάου 85, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531085595
2
Α. Παπαδήμα 5, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531035758
3
Αριστοβούλου Μάνεση 5, 3ος όροφος, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531071111
5
Αντωνίου Παπαδήμα 12, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531023071
6
Βασιλέως Πάυλου 7, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531020207
8
Αποστολίδη Αποστόλου 5, Ισόγειο, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531080032
Δημ. Μπλέτσα 5, 1ος όροφος, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531104534
Παπαδήμα Αντωνίου 12, Κομοτηνή Ροδόπης
Τηλέφωνο
2531021252
Χαρ. Τρικούπη 77, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531032940
Μάνεση Αριστόβουλου 1, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531033650