Δικηγόροι και Δικηγορικά Γραφεία

1
Τρικούπη Χαριλάου 85, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531085595
2
Α. Παπαδήμα 5, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531035758
3
Αριστοβούλου Μάνεση 5, 3ος όροφος, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531071111
5
Αντωνίου Παπαδήμα 12, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531023071
6
Βασιλέως Πάυλου 7, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531020207
8
Αποστολίδη Αποστόλου 5, Ισόγειο, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531080032
Δημ. Μπλέτσα 5, 1ος όροφος, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531104534
Παπαδήμα Αντωνίου 12, Κομοτηνή Ροδόπης
Τηλέφωνο
2531021252
Χαρ. Τρικούπη 77, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531032940
Λεωφόρος Ηρώων 7 (1ος όροφος)
Τηλέφωνο
2531033650