Υπηρεσίες

6
Τρικούπη Χαριλάου 85, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531085595
8
Α. Παπαδήμα 5, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531035758
9
Αριστοβούλου Μάνεση 5, 3ος όροφος, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531071111
Αντωνίου Παπαδήμα 12, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531023071
Χαριλάου Τρικούπη 18-20, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531026108
Βασιλέως Πάυλου 7, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531020207
Έναντι Δικαστικών Φυλακών Κομοτηνής
Τηλέφωνο
2531033275, 2531033266
Α. Αποστολίδη & Μ. Τιμοθεου 1, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531081759
Σοφίας Βέμπο 17, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531021685
Βασιλέως Γεωργίου 6Α, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531027737
Αποστόλου Σούζου 9, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531036886, 2351026989

Σελίδες