Δόμηση - Κατοικία

4
2ο Χλμ.Περιφεριακής Οδού Κικίδιου - Καρυδιάς, Μεσόδρομος, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531024504, 2531024254
7
Μιλτιάδου 7, Κομοτηνή 691 00
Τηλέφωνο
2531022522, 2531070901
Βιομηχανική περιοχή Ροδόπης, Κομοτηνή, Δημ. Μπλετσα 10, Κομοτηνη
Τηλέφωνο
2531098142
Φιλικής Εταιρείας 39, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531024186
Κοσμίου 82Α, Κομοτηνή, 69100, Καβάφη 16 Κομοτηνή 691 00
Τηλέφωνο
2531023046, 2531033416, 2531072558
Νέα Αδριανή, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
6972016099
Μαραθώνος 75, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531024291, 2531026208
7ο χλμ. Σαπών - Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2532023085

Σελίδες