Φαρμακεία

1
Χαριλάου Τρικούπη 93, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
3
Αίγειρος, Αίγειρος, 69100
Τηλέφωνο
4
Μπακαλμπάση 13, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
5
Λεωφ. Βασιλέως Παύλου 23, Κομοτηνή 691 00
Τηλέφωνο
7
Δημάρχου Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
8
Φιλιππουπόλεως 16, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
9
Σισμανόγλου 13, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
Λεωφόρος Ηρώων (1940-1941) 18-20
Τηλέφωνο
Κυριακίδη Στίλπωνος 4, Κομοτηνή 691 00
Τηλέφωνο
Ι. Σισμάνογλου 54, Κομοτηνή 691 00
Τηλέφωνο