Φαρμακεία

1
Χαριλάου Τρικούπη 93, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531037447
3
Μπακαλμπάση 13, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531027020
4
Δημάρχου Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531026679
5
Φιλιππουπόλεως 16, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531083684
6
Σισμανόγλου 13, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531084484
7
Λεωφόρος Ηρώων (1940-1941) 18-20
Τηλέφωνο
2531037384