Φαρμακεία

1
Χαριλάου Τρικούπη 93, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531037447
3
Αίγειρος, Αίγειρος, 69100
Τηλέφωνο
2531097770
4
Μπακαλμπάση 13, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531027020
5
Λεωφ. Βασιλέως Παύλου 23, Κομοτηνή 691 00
Τηλέφωνο
2531037347
6
Αρριανά, 693 00
Τηλέφωνο
2532041789
7
Δημάρχου Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531026679
8
Φιλιππουπόλεως 16, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531083684
9
Σισμανόγλου 13, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531084484
Λεωφόρος Ηρώων (1940-1941) 18-20
Τηλέφωνο
2531037384