Γενικοί Χειρουργοί

1
Λεωφ. Ηρώων 7, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531029922
2
Μπακάλμπαση 23, Σάπες, Ροδόπη, Αγχιάλου 3 - 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2532022183