Χειρούργοι Ορθοπεδικοί

2
Ξενοφώντος 24, Κομοτηνή 691 00, ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 7 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69132
Τηλέφωνο
2532021002
3
Γεωργίου Μαμέλη 6α, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531034410