Καφεμαντεία

1
Δημ. Τσεντινέ 8, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531084346