Καρδιολόγοι

1
Ηροδότου 17, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531030400
2
Βασιλέως Παύλου 21, Μαρώνειο Μέγαρο, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531033225
3
Δημ. Μπλέτσα 5, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531036922, 2531021752, Οικίας