Κομμωτήρια και Κουρεία

1
Μπακάλμπαση 17 - 21, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531022511