Κρεοπωλεία

1
Δημοτική Αγορά 18, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531072229
2
Κωνσταντινουπόλεως 72, Ίασμος, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2534022355
3
Κεντρική Πλατεία, Αίγειρος, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531097204
4
3ο Χλμ. Κομοτηνής - Φωλιάς, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531027080
5
Μακεδονίας 23, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531023478