Παραγωγή και Εμπορία Κρεάτων

1
3ο Χλμ. Κομοτηνής - Φωλιάς, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531027080