Διαβητολόγοι

1
Δημάρχου Δημ. Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο