Παθολόγοι

1
Δημάρχου Δημ. Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531084287
2
Βασ. Παύλου 9, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531030345