Παθολόγοι

1
Αμπέλων 2, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531072900
2
Δημάρχου Δημ. Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531084287
3
Βασ. Παύλου 9, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531030345