ΘΡΑΚΗ

1
Πολυφήμου 8, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531029609, 2531036606
4
Ορφέως 30, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531082828
5
Λεωφόρος Ηρώων 34, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531550183
6
Μπακαλμπάση 13, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531027020
8
4ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης, Δυτικός κόμβος Κομοτηνής, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531070430, 2531031704
9
Αμπέλων 2, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531072900
Χαρ. Τρικούπη 18-20
Τηλέφωνο
2531070870
Χαρ. Τρικούπη 91 - 93, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
2531071576
7ο χλμ. Σαπών - Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2532023085
Λεωφ. Βασιλέως Παύλου 23, Κομοτηνή 691 00
Τηλέφωνο
2531037347
Αρριανά, 693 00
Τηλέφωνο
2532041789
Δημάρχου Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
2531026679

Σελίδες